Vĩnh Long 24h

Thông tư số 120/2020/TT-BTC về việc quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Thông tư này có biệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 203/2015/TT-BTC

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page