Vĩnh Long 24h

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 07 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 09 năm 2020

Thông tư này thay thế thông tư số 01/2017/TT-BXD

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page