Vĩnh Long 24h

Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính
Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
* Phạm vi điều chỉnh:
  • Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.
  • Việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.
* Đối tượng áp dụng:
  1. Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
  2. Nhà thầu tư vấn.
  3. Nhà thầu thi công xây dựng.
  4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.
  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
* Điều khoản chuyển tiếp:

Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Tham khảo thêm  Cách làm chè đậu ván ngon béo ngọt chuẩn vị Huế – Khỏe Plus – Blog Sức khỏe & Đời Sống
* Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Tải văn bản gốc: thông tư 329/2016/TT-BTC
Bài trướcĐơn giá Đà Nẵng 2016: 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND
Bài tiếp theoThông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Là công cụ giúp sức hiệu quả cho các kỹ sư định giá. Với F1 bạn có thể lập dự toán, dự thầu, thanh toán một cách nhanh chóng và chính xác!

Rate this post
You cannot copy content of this page