Vĩnh Long 24h

Thông tư 07/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 07/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 85/1997/TT-BTC ngày 22/11/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 254/TTg ngày 16/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc các cấp chính quyền hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Những quy định khác nếu trái với các quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page