Học Tiếng Anh

This year budget resources – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

This year budget resources là gì?

This year budget resources có nghĩa là Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

  • This year budget resources có nghĩa là Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay Tiếng Anh là gì?

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay Tiếng Anh có nghĩa là This year budget resources.

Ý nghĩa – Giải thích

This year budget resources nghĩa là Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay.

Đây là cách dùng This year budget resources. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính This year budget resources là gì? (hay giải thích Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay nghĩa là gì?) . Định nghĩa This year budget resources là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng This year budget resources / Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Spinnery - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page