Vĩnh Long 24h

Thành Hán Vũ Đế: Lý Hùng – Lịch sử Trung Quốc

Thành Hán Vũ Đế tên thật là Lý Hùng, tự là Trọng Tuấn, tuổi Ngọ. Là con trai thứ 3 của Thành Hán Cảnh Đế Lý Đặc, cháu của Thành Hán Tần Văn Đế Lý Lưu. Sau khi Lý Lưu qua đời, Lý Hùng kế thừa làm chủ soái, sau xưng đế. Tại vị 30 năm, chết do chấn thượng tái phát, thọ 61 tuổi, an táng tại làng An Đô.

Năm sinh, năm mất: 274 – 334.

Thời Tấn Huệ Đế, thiên hạ đại loạn. Tề Vạn Niên người bộ tộc Đệ làm phản ở Quan Tây, gây nên nạn đói, dân chúng Quan Tây bỏ chạy đến Quan Trung rồi đến đất Thục, bị gọi là “lưu dân”. Lý Đặc vốn là một viên quan nhỏ ở quận, rất có tiếng tăm ở vùng Quan Trung. Sau khi vào đất Thục, ông ta được lựu dân tôn làm thủ lĩnh.

Sau khi Lý Đặc khởi binh ở Tứ Xuyên, phong cho con trai thứ 3 là Lý Hùng làm Tiến tướng quân. Năm 303, Lý Đặc tử trận, chú của Lý Hùng là Lý Lưu sợ hãi, định đầu hàng quân Tấn. Lý Hùng và người chú là Lý Tương ra sức khuyên can nhưng Lý Lưu vẫn không nghe. Không còn cách nào khác, Lý Hùng liền dẫn quân tấn công quân Tấn giành được thắng lợi. Nhờ chiến thắng này mà Lý Hùng được Lý Lưu cho nắm binh quyền. Tháng 9 năm đó, Lý Lưu ốm chết, Lý Hùng được thủ hạ ủng hộ làm chủ soái, xưng là Đại đô đốc, Đại tướng quân, Ích Châu mục. Không lâu sau, Lý Hùng thống lĩnh quân khởi nghĩa chiếm được Thành Đô. Năm 304, Lý Hùng xưng làm Thành Đô Vương, đặt quốc hiệu là Đại Thành, đóng đô ở Thành Đô, sử gọi là Thành Hán. Năm 306, Lý Hùng xưng đế.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn tải và chơi Minecraft Trial trên PC

Thời kỳ đầu dựng nước, Thành Hán cơ bản chưa có pháp luật, quy chế gì. Thậm chí, một số đại thần còn đánh nhau vì tranh giành chức quan lớn, nhỏ. Lúc này Lý Hùng mới tiếp thu ý kiến của người khác, bắt đầu thiết lập chế độ quan lại, dẹp yên cuộc tranh cãi vì chức quan, nhưng lại xuất hiện việc mua bán quan tước. Do triều đình mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn nên lúc đầu Lý Hùng chấp nhận cho bọn thuộc hạ làm như vậy. Nhưng sau đó thấy hành vi đó gây ra nhiều tệ nạn nên lại hạ lệnh cấm.

Để tăng thêm thu nhập cho triều đình, giải quyết cơ bản vấn đề khủng hoảng kinh tế, Lý Hùng giảm nhẹ tô thuế, phát triển sản xuất, mở trường học, giảm nhẹ hình phạt. Trật tự xã hội được thiết lập, mở ra tương lai phồn thịnh cho đất nước, nhanh chóng tăng cao thực lực của nước Thành. Trong thời binh đao loạn lạc, nước Thành trở thành vùng đất hứa cho những nạn dân đến từ Trung Nguyên.

Đến năm 314, Dương Hổ ở Hán Trung và Trương Hàm ở Lương Châu cũng lần lượt đầu hàng Lý Hùng. Do đó, vùng Hán Hỷ, Bồi Lăng, Hán Trung cũng đều trở thành lãnh thổ của nước Thành. Thời kỳ này là thời kỳ thịnh vượng nhất của nước Thành.

Những năm cuối đời, Lý Hùng dựa theo một số lớn những thành phần địa chủ trong chính quyền, biến nước Thành trở thành nhà nước phong kiến. Việc lập thái tử của Lý Hùng cũng rất đặc biệt. Ông có tất cả 10 người con trai, nhưng lại cảm thấy không ai đủ điều kiện làm thái tử nên lập cháu trai là Lý Ban làm thái tử. Các đại thần đều cật lực phản đối, Lý Hùng phải làm công tác tư tưởng cho họ thì cuối cùng mới thuyết phục được quần thần đồng ý lập Lý Ban làm thái tử.

Tham khảo thêm  Lời bài hát Mẹ của nó- Loi bai hat Me cua no

Lý Hùng chinh chiến hơn 30 năm, trên người mang vô số thương tích, trên đầu cũng có mấy vết thương do bị đao chém. Năm 334, vết thương trên đầu ông đột nhiên tại phát, chảy dịch mủ, thối rữa. Các con trai của ông đều sợ hãi chạy xa. Chỉ có Lý Ban ngày đêm hầu cận chăm sóc và còn dùng miệng hút mủ ở vết thương cho ông.

Tháng 6 năm 334, Lý Hùng qua đời tại Thành Đô.

Chính Sử Trung Quốc qua các triều đại – nhiều tác giả,

Rate this post
You cannot copy content of this page