Tester – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tester là gì?

Tester có nghĩa là dòng làm vật liệu lai thử nghiệm

  • Tester có nghĩa là dòng làm vật liệu lai thử nghiệm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

dòng làm vật liệu lai thử nghiệm Tiếng Anh là gì?

dòng làm vật liệu lai thử nghiệm Tiếng Anh có nghĩa là Tester.

Ý nghĩa – Giải thích

Tester nghĩa là dòng làm vật liệu lai thử nghiệm.

Đây là cách dùng Tester. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Tester là gì? (hay giải thích dòng làm vật liệu lai thử nghiệm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tester là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tester / dòng làm vật liệu lai thử nghiệm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

4/5 - (2 bình chọn)
Tham khảo thêm  Cooling system partial draining and vacuum filling