Học Tiếng Anh

Terminal – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Terminal là gì?

Terminal có nghĩa là Cọc, điểm nối

  • Terminal có nghĩa là Cọc, điểm nối.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cọc, điểm nối Tiếng Anh là gì?

Cọc, điểm nối Tiếng Anh có nghĩa là Terminal.

Ý nghĩa – Giải thích

Terminal nghĩa là Cọc, điểm nối..

Đây là cách dùng Terminal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Terminal là gì? (hay giải thích Cọc, điểm nối. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Terminal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Terminal / Cọc, điểm nối.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Antisymmetrical load - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page