Học Tiếng Anh

Tenter – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tenter là gì?

Tenter có nghĩa là (n) Máy căng

  • Tenter có nghĩa là (n) Máy căng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy căng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy căng Tiếng Anh có nghĩa là Tenter.

Ý nghĩa – Giải thích

Tenter nghĩa là (n) Máy căng.

Đây là cách dùng Tenter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tenter là gì? (hay giải thích (n) Máy căng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tenter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tenter / (n) Máy căng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  SI engine - Vĩnh Long Online