Học Tiếng Anh

Tensile force – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tensile force là gì?

Tensile force có nghĩa là Lực căng

  • Tensile force có nghĩa là Lực căng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lực căng Tiếng Anh là gì?

Lực căng Tiếng Anh có nghĩa là Tensile force.

Ý nghĩa – Giải thích

Tensile force nghĩa là Lực căng..

Đây là cách dùng Tensile force. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tensile force là gì? (hay giải thích Lực căng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tensile force là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tensile force / Lực căng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bolster ~ bearer (n) - Từ điển số

You cannot copy content of this page