Học Tiếng Anh

Telematics antenna – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Telematics antenna là gì?

Telematics antenna có nghĩa là Ăng ten cho hệ thống viễn tin

  • Telematics antenna có nghĩa là Ăng ten cho hệ thống viễn tin.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ăng ten cho hệ thống viễn tin Tiếng Anh là gì?

Ăng ten cho hệ thống viễn tin Tiếng Anh có nghĩa là Telematics antenna.

Ý nghĩa – Giải thích

Telematics antenna nghĩa là Ăng ten cho hệ thống viễn tin..

Đây là cách dùng Telematics antenna. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Telematics antenna là gì? (hay giải thích Ăng ten cho hệ thống viễn tin. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Telematics antenna là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Telematics antenna / Ăng ten cho hệ thống viễn tin.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Scour - Vĩnh Long Online