Học Tiếng Anh

Taxation value – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Taxation value là gì?

Taxation value có nghĩa là Tính thuế

  • Taxation value có nghĩa là Tính thuế
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tính thuế Tiếng Anh là gì?

Tính thuế Tiếng Anh có nghĩa là Taxation value.

Ý nghĩa – Giải thích

Taxation value nghĩa là Tính thuế.

Đây là cách dùng Taxation value. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Taxation value là gì? (hay giải thích Tính thuế nghĩa là gì?) . Định nghĩa Taxation value là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Taxation value / Tính thuế. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Low turtle neck - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page