123doc

Tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp trong blog WordPress voi plugin Lightbox JS 2.04 pptx

Tao hieu ung hinh anh dep trong blog WordPress voi
plugin Lightbox JS 2.04
Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn plugin Lightbox JS 2.04 cho blog
WordPress, nó dùng để hiển thị hình ảnh bằng cách che trang web hiện tại và tạo
hiệu ứng để hiển thị. Thật khó có thể giải thích, bạn có thể xem rõ hơn bằng cách
xem demo sau (click vào ảnh):
Cài đặt:
Để có được hiệu ứng như vậy đầu tiên các bạn download plugin Lightbox JS 2.04 tại
đây và giải nén ra.
Tiếp theo upload file “lightbox.php” và thư mục “lightbox” vào “/wp-
content/plugins/” rồi activate plugin này.
Sử dụng:
Có 2 cách sử dụng đó là sử dụng hiệu ứng cho từng ảnh riêng lẻ hay cho từng nhóm
ảnh.
1. Để sử dụng cho từng ảnh riêng lẻ thì thêm thuộc tính rel=”lightbox” vào thẻ a như
sau:
<a href=”images/image-1.jpg” rel=”lightbox” title=”Tieude”>image1</a>
Ví dụ rõ hơn nè, khi bạn chèn một hình vào bài viết thì chèn luôn cả link đến hình
ảnh đó, xem đoạn code sau:
<a href=”http://www.blogthuthuat.com/wp-content/uploads/2008/03/dno061.jpg” title=”dno061.jpg”
rel=”lightbox”>
<img src=”http://www.blogthuthuat.com/wp-content/uploads/2008/03/dno061.jpg” alt=”dno061.jpg”
width=”100″ />
</a>
2. Tương tự như vậy, để sử dụng cho từng nhóm ảnh thì thêm thuộc tính
rel=”lightbox[roadtrip]” vào thẻ a như sau:
<a href=”images/image-1.jpg” rel=”lightbox[roadtrip]”>image1</a>
<a href=”images/image-2.jpg” rel=”lightbox[roadtrip]”>image2</a>
<a href=”images/image-3.jpg” rel=”lightbox[roadtrip]”>image3</a>

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page