Học Tiếng Anh

Take off – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Take off là gì?

Take off có nghĩa là (n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra

  • Take off có nghĩa là (n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra Tiếng Anh là gì?

(n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra Tiếng Anh có nghĩa là Take off.

Ý nghĩa – Giải thích

Take off nghĩa là (n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra.

Đây là cách dùng Take off. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Take off là gì? (hay giải thích (n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra nghĩa là gì?) . Định nghĩa Take off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Take off / (n) Bỏ, cởi, dẫn ra, lấy ra. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Top gear - Vĩnh Long Online