Vĩnh Long 24h

Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? trang 61 sgk vật lí 6

C4: trang 61 – sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích nước trong bình (1)………………..khi nóng lên,(2)…………………khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3)…………………………………………………..

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán – Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page