Vĩnh Long 24h

Tại sao cần tìm kiếm thông tin trên mạng? Hãy kể ra những tình huống em đã sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin…

Cần tìm kiếm thông tin trên mạng vì mạng có rất nhiều dữ liệu, đáp ứng cho nhu cầu tìm kiếm của chúng ta. Chỉ cần gõ nội dung bạn muốn tìm kiếm thì hàng triệu nội dung liên quan sẽ hiện ra, thỏa sức bạn lựa chọn điều mà bạn mong muốn.

Những tình huống em đã sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin:

  • Đọc tin tức hằng ngày
  • Hướng dẫn giải bài tập
  • Tìm hiểu lịch sử, địa lý….

Những kết quả tìm kiếm được trên mạng Internet khiến em rất hài lòng. 

Với những tình huống cần tìm kiếm thông tin kể trên, nếu không sử dụng internet thì em sẽ gặp khó khăn hơn. Tin tức thay vì đọc trên các trang điện tử em chỉ có thể xem vô tuyến, nghe đài hoặc đọc báo in. Bài tập khó không biết cách giải phải nhờ bạn, nhờ cô hoặc người giỏi hơn, các nguồn thông tin khác cũng không có cơ hội tim hiểu….

Rate this post
Tham khảo thêm  Chia sẻ thông tin về văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Hoàng Minh Giám