Tachometer – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Tachometer là gì?

Tachometer có nghĩa là tốc độ kế

  • Tachometer có nghĩa là tốc độ kế
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

tốc độ kế Tiếng Anh là gì?

tốc độ kế Tiếng Anh có nghĩa là Tachometer.

Ý nghĩa – Giải thích

Tachometer nghĩa là tốc độ kế.

Đây là cách dùng Tachometer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Tachometer là gì? (hay giải thích tốc độ kế nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tachometer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tachometer / tốc độ kế. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Get At là gì và cấu trúc cụm từ Get At trong câu Tiếng Anh