System and user settings – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

System and user settings là gì?

System and user settings có nghĩa là Cài đặt hệ thống và người sử dụng

  • System and user settings có nghĩa là Cài đặt hệ thống và người sử dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cài đặt hệ thống và người sử dụng Tiếng Anh là gì?

Cài đặt hệ thống và người sử dụng Tiếng Anh có nghĩa là System and user settings.

Ý nghĩa – Giải thích

System and user settings nghĩa là Cài đặt hệ thống và người sử dụng..

Đây là cách dùng System and user settings. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô System and user settings là gì? (hay giải thích Cài đặt hệ thống và người sử dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa System and user settings là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng System and user settings / Cài đặt hệ thống và người sử dụng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Saw tip (n) - Vĩnh Long Online

Rate this post