Học Tiếng Anh

Synchronous motor – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Synchronous motor là gì?

Synchronous motor có nghĩa là Động cơ đồng bộ

  • Synchronous motor có nghĩa là Động cơ đồng bộ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ đồng bộ Tiếng Anh là gì?

Động cơ đồng bộ Tiếng Anh có nghĩa là Synchronous motor.

Ý nghĩa – Giải thích

Synchronous motor nghĩa là Động cơ đồng bộ..

Đây là cách dùng Synchronous motor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Synchronous motor là gì? (hay giải thích Động cơ đồng bộ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Synchronous motor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Synchronous motor / Động cơ đồng bộ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Compatability of strains - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page