Synchronizers – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Synchronizers là gì?

Synchronizers có nghĩa là Các bộ đồng tốc

  • Synchronizers có nghĩa là Các bộ đồng tốc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các bộ đồng tốc Tiếng Anh là gì?

Các bộ đồng tốc Tiếng Anh có nghĩa là Synchronizers.

Ý nghĩa – Giải thích

Synchronizers nghĩa là Các bộ đồng tốc..

Đây là cách dùng Synchronizers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Synchronizers là gì? (hay giải thích Các bộ đồng tốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Synchronizers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Synchronizers / Các bộ đồng tốc.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Gearchange linkage or mechanism - Vĩnh Long Online