Học Tiếng Anh

Synchronize – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Synchronize là gì?

Synchronize có nghĩa là

  • Synchronize có nghĩa là
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh có nghĩa là Synchronize.

Ý nghĩa – Giải thích

Synchronize nghĩa là .

Đây là cách dùng Synchronize. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Synchronize là gì? (hay giải thích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Synchronize là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Synchronize / . Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Embroidery underlay - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page