Học Tiếng Anh

Symbols glossary – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Symbols glossary là gì?

Symbols glossary có nghĩa là Chú giải ký hiệu

  • Symbols glossary có nghĩa là Chú giải ký hiệu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chú giải ký hiệu Tiếng Anh là gì?

Chú giải ký hiệu Tiếng Anh có nghĩa là Symbols glossary.

Ý nghĩa – Giải thích

Symbols glossary nghĩa là Chú giải ký hiệu..

Đây là cách dùng Symbols glossary. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Symbols glossary là gì? (hay giải thích Chú giải ký hiệu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Symbols glossary là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Symbols glossary / Chú giải ký hiệu.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Wear Down là gì và cấu trúc cụm từ Wear Down trong câu Tiếng Anh