Học Tiếng Anh

Swing pocket – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Swing pocket là gì?

Swing pocket có nghĩa là (n) Túi treo (ở quần áo)

  • Swing pocket có nghĩa là (n) Túi treo (ở quần áo)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Túi treo (ở quần áo) Tiếng Anh là gì?

(n) Túi treo (ở quần áo) Tiếng Anh có nghĩa là Swing pocket.

Ý nghĩa – Giải thích

Swing pocket nghĩa là (n) Túi treo (ở quần áo).

Đây là cách dùng Swing pocket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Swing pocket là gì? (hay giải thích (n) Túi treo (ở quần áo) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Swing pocket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Swing pocket / (n) Túi treo (ở quần áo). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  “Knock Out” là gì và cấu trúc cụm từ “Knock Out” trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page