Học Tiếng Anh

Swell plate surcharge plate – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Swell plate surcharge plate là gì?

Swell plate surcharge plate có nghĩa là Đĩa gia tải móng ngựa

  • Swell plate surcharge plate có nghĩa là Đĩa gia tải móng ngựa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Đĩa gia tải móng ngựa Tiếng Anh là gì?

Đĩa gia tải móng ngựa Tiếng Anh có nghĩa là Swell plate surcharge plate.

Ý nghĩa – Giải thích

Swell plate surcharge plate nghĩa là Đĩa gia tải móng ngựa.

Đây là cách dùng Swell plate surcharge plate. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Swell plate surcharge plate là gì? (hay giải thích Đĩa gia tải móng ngựa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Swell plate surcharge plate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Swell plate surcharge plate / Đĩa gia tải móng ngựa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Try My Best là gì và cấu trúc cụm từ Try My Best trong câu Tiếng Anh.