Học Tiếng Anh

Sweater – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sweater là gì?

Sweater có nghĩa là (n) Áo len dài tay, áo dệt kim

  • Sweater có nghĩa là (n) Áo len dài tay, áo dệt kim
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Áo len dài tay, áo dệt kim Tiếng Anh là gì?

(n) Áo len dài tay, áo dệt kim Tiếng Anh có nghĩa là Sweater.

Ý nghĩa – Giải thích

Sweater nghĩa là (n) Áo len dài tay, áo dệt kim.

Đây là cách dùng Sweater. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sweater là gì? (hay giải thích (n) Áo len dài tay, áo dệt kim nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sweater là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sweater / (n) Áo len dài tay, áo dệt kim. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Back panel - Từ điển số

You cannot copy content of this page