Học Tiếng Anh

Sweat – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sweat là gì?

Sweat có nghĩa là (n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi

  • Sweat có nghĩa là (n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi Tiếng Anh là gì?

(n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi Tiếng Anh có nghĩa là Sweat.

Ý nghĩa – Giải thích

Sweat nghĩa là (n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi.

Đây là cách dùng Sweat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sweat là gì? (hay giải thích (n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sweat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sweat / (n) Mồ hôi, sự ra mồ hôi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Power steering control module calibration check
You cannot copy content of this page