Học Tiếng Anh

Suture – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Suture là gì?

Suture có nghĩa là (n) Chỉ khâu vết thương

  • Suture có nghĩa là (n) Chỉ khâu vết thương
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chỉ khâu vết thương Tiếng Anh là gì?

(n) Chỉ khâu vết thương Tiếng Anh có nghĩa là Suture.

Ý nghĩa – Giải thích

Suture nghĩa là (n) Chỉ khâu vết thương.

Đây là cách dùng Suture. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Suture là gì? (hay giải thích (n) Chỉ khâu vết thương nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suture là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suture / (n) Chỉ khâu vết thương. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Greenhouse - Từ điển số

You cannot copy content of this page