Học Tiếng Anh

Suction valve grinder – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Suction valve grinder là gì?

Suction valve grinder có nghĩa là Dụng cụ mài sú páp

  • Suction valve grinder có nghĩa là Dụng cụ mài sú páp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dụng cụ mài sú páp Tiếng Anh là gì?

Dụng cụ mài sú páp Tiếng Anh có nghĩa là Suction valve grinder.

Ý nghĩa – Giải thích

Suction valve grinder nghĩa là Dụng cụ mài sú páp..

Đây là cách dùng Suction valve grinder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Suction valve grinder là gì? (hay giải thích Dụng cụ mài sú páp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suction valve grinder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suction valve grinder / Dụng cụ mài sú páp.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Hob slide - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page