Suction – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Suction là gì?

Suction có nghĩa là (n) Sự hút

  • Suction có nghĩa là (n) Sự hút
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự hút Tiếng Anh là gì?

(n) Sự hút Tiếng Anh có nghĩa là Suction.

Ý nghĩa – Giải thích

Suction nghĩa là (n) Sự hút.

Đây là cách dùng Suction. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Suction là gì? (hay giải thích (n) Sự hút nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suction / (n) Sự hút. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Make It là gì và cấu trúc cụm từ Make It trong câu Tiếng Anh