Học Tiếng Anh

Suck off – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Suck off là gì?

Suck off có nghĩa là (n) Hút hết

  • Suck off có nghĩa là (n) Hút hết
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hút hết Tiếng Anh là gì?

(n) Hút hết Tiếng Anh có nghĩa là Suck off.

Ý nghĩa – Giải thích

Suck off nghĩa là (n) Hút hết.

Đây là cách dùng Suck off. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Suck off là gì? (hay giải thích (n) Hút hết nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suck off là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suck off / (n) Hút hết. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Transient load - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page