Subtracting – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Subtracting là gì?

Subtracting có nghĩa là Bớt ra

  • Subtracting có nghĩa là Bớt ra
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Bớt ra Tiếng Anh là gì?

Bớt ra Tiếng Anh có nghĩa là Subtracting.

Ý nghĩa – Giải thích

Subtracting nghĩa là Bớt ra.

Đây là cách dùng Subtracting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Subtracting là gì? (hay giải thích Bớt ra nghĩa là gì?) . Định nghĩa Subtracting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subtracting / Bớt ra. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Approximate - Từ điển số