Học Tiếng Anh

Subject to the opening of L/C

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Subject to the opening of L/C là gì?

Subject to the opening of L/C có nghĩa là Giao hàng sau khi nhận được L/C

  • Subject to the opening of L/C có nghĩa là Giao hàng sau khi nhận được L/C
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giao hàng sau khi nhận được L/C Tiếng Anh là gì?

Giao hàng sau khi nhận được L/C Tiếng Anh có nghĩa là Subject to the opening of L/C.

Ý nghĩa – Giải thích

Subject to the opening of L/C nghĩa là Giao hàng sau khi nhận được L/C.

Đây là cách dùng Subject to the opening of L/C. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Subject to the opening of L/C là gì? (hay giải thích Giao hàng sau khi nhận được L/C nghĩa là gì?) . Định nghĩa Subject to the opening of L/C là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subject to the opening of L/C / Giao hàng sau khi nhận được L/C. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Abrasive - Từ điển số

Rate this post
You cannot copy content of this page