Học Tiếng Anh

Subdued – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Subdued là gì?

Subdued có nghĩa là (adj) Dịu, khẽ, thờ ơ

  • Subdued có nghĩa là (adj) Dịu, khẽ, thờ ơ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Dịu, khẽ, thờ ơ Tiếng Anh là gì?

(adj) Dịu, khẽ, thờ ơ Tiếng Anh có nghĩa là Subdued.

Ý nghĩa – Giải thích

Subdued nghĩa là (adj) Dịu, khẽ, thờ ơ.

Đây là cách dùng Subdued. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Subdued là gì? (hay giải thích (adj) Dịu, khẽ, thờ ơ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Subdued là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subdued / (adj) Dịu, khẽ, thờ ơ. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Accelerator, Earlystrength admixture - Từ điển số
You cannot copy content of this page