Subassembly – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Subassembly là gì?

Subassembly có nghĩa là Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp)

  • Subassembly có nghĩa là Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp) Tiếng Anh là gì?

Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp) Tiếng Anh có nghĩa là Subassembly.

Ý nghĩa – Giải thích

Subassembly nghĩa là Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp)..

Đây là cách dùng Subassembly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Subassembly là gì? (hay giải thích Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Subassembly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Subassembly / Cụm tổng thành (cụm chi tiết đã ráp).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Vehicle dynamic suspension - Vĩnh Long Online