Học Tiếng Anh

Stylish – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stylish là gì?

Stylish có nghĩa là (adj) Hợp thời trang

  • Stylish có nghĩa là (adj) Hợp thời trang
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Hợp thời trang Tiếng Anh là gì?

(adj) Hợp thời trang Tiếng Anh có nghĩa là Stylish.

Ý nghĩa – Giải thích

Stylish nghĩa là (adj) Hợp thời trang.

Đây là cách dùng Stylish. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stylish là gì? (hay giải thích (adj) Hợp thời trang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stylish là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stylish / (adj) Hợp thời trang. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Definition of the Valuation Assignment
You cannot copy content of this page