Học Tiếng Anh

Stump – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stump là gì?

Stump có nghĩa là (n) Di

  • Stump có nghĩa là (n) Di
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Di Tiếng Anh là gì?

(n) Di Tiếng Anh có nghĩa là Stump.

Ý nghĩa – Giải thích

Stump nghĩa là (n) Di.

Đây là cách dùng Stump. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stump là gì? (hay giải thích (n) Di nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stump là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stump / (n) Di. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  End of life vehicle directive