Học Tiếng Anh

Stud end – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stud end là gì?

Stud end có nghĩa là Đuôi gurông

  • Stud end có nghĩa là Đuôi gurông.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đuôi gurông Tiếng Anh là gì?

Đuôi gurông Tiếng Anh có nghĩa là Stud end.

Ý nghĩa – Giải thích

Stud end nghĩa là Đuôi gurông..

Đây là cách dùng Stud end. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Stud end là gì? (hay giải thích Đuôi gurông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stud end là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stud end / Đuôi gurông.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rail - Vĩnh Long Online