Structured process – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Structured process là gì?

Structured process có nghĩa là Gia công kết cấu

  • Structured process có nghĩa là Gia công kết cấu.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Gia công kết cấu Tiếng Anh là gì?

Gia công kết cấu Tiếng Anh có nghĩa là Structured process.

Ý nghĩa – Giải thích

Structured process nghĩa là Gia công kết cấu..

Đây là cách dùng Structured process. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Structured process là gì? (hay giải thích Gia công kết cấu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Structured process là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Structured process / Gia công kết cấu.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Washer care label - Vĩnh Long Online