Học Tiếng Anh

Structural part – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Structural part là gì?

Structural part có nghĩa là Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe

  • Structural part có nghĩa là Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe Tiếng Anh là gì?

Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe Tiếng Anh có nghĩa là Structural part.

Ý nghĩa – Giải thích

Structural part nghĩa là Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe..

Đây là cách dùng Structural part. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Structural part là gì? (hay giải thích Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Structural part là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Structural part / Các chi tiết đóng vai trò an toàn của xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Service type - Vĩnh Long Online

Rate this post
You cannot copy content of this page