Học Tiếng Anh

Stretching machine – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stretching machine là gì?

Stretching machine có nghĩa là (n) Máy kéo căng

  • Stretching machine có nghĩa là (n) Máy kéo căng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy kéo căng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy kéo căng Tiếng Anh có nghĩa là Stretching machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Stretching machine nghĩa là (n) Máy kéo căng.

Đây là cách dùng Stretching machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stretching machine là gì? (hay giải thích (n) Máy kéo căng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stretching machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stretching machine / (n) Máy kéo căng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Smiling pockets - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page