Học Tiếng Anh

Strength – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Strength là gì?

Strength có nghĩa là (n) Độ bền, cường độ

  • Strength có nghĩa là (n) Độ bền, cường độ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ bền, cường độ Tiếng Anh là gì?

(n) Độ bền, cường độ Tiếng Anh có nghĩa là Strength.

Ý nghĩa – Giải thích

Strength nghĩa là (n) Độ bền, cường độ.

Đây là cách dùng Strength. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Strength là gì? (hay giải thích (n) Độ bền, cường độ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Strength là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Strength / (n) Độ bền, cường độ. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Start Up là gì và cấu trúc cụm từ Start Up trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page