Straight-bar knitting machine – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Straight-bar knitting machine là gì?

Straight-bar knitting machine có nghĩa là (n) Máy dệt kim kiểu phẳng

  • Straight-bar knitting machine có nghĩa là (n) Máy dệt kim kiểu phẳng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy dệt kim kiểu phẳng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy dệt kim kiểu phẳng Tiếng Anh có nghĩa là Straight-bar knitting machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Straight-bar knitting machine nghĩa là (n) Máy dệt kim kiểu phẳng.

Đây là cách dùng Straight-bar knitting machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Straight-bar knitting machine là gì? (hay giải thích (n) Máy dệt kim kiểu phẳng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Straight-bar knitting machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Straight-bar knitting machine / (n) Máy dệt kim kiểu phẳng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Public securities (n) - Vĩnh Long Online