Học Tiếng Anh

Stowing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stowing là gì?

Stowing có nghĩa là (n) Sự khâu chìm

  • Stowing có nghĩa là (n) Sự khâu chìm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự khâu chìm Tiếng Anh là gì?

(n) Sự khâu chìm Tiếng Anh có nghĩa là Stowing.

Ý nghĩa – Giải thích

Stowing nghĩa là (n) Sự khâu chìm.

Đây là cách dùng Stowing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stowing là gì? (hay giải thích (n) Sự khâu chìm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stowing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stowing / (n) Sự khâu chìm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Turbocharger variable vane actuator check
You cannot copy content of this page