Học Tiếng Anh

Stool – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Stool là gì?

Stool có nghĩa là Ghế đầu (không có lưng ghế)

  • Stool có nghĩa là Ghế đầu (không có lưng ghế)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Ghế đầu (không có lưng ghế) Tiếng Anh là gì?

Ghế đầu (không có lưng ghế) Tiếng Anh có nghĩa là Stool.

Ý nghĩa – Giải thích

Stool nghĩa là Ghế đầu (không có lưng ghế).

Đây là cách dùng Stool. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Stool là gì? (hay giải thích Ghế đầu (không có lưng ghế) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stool là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stool / Ghế đầu (không có lưng ghế). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inspection pit - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page