Học Tiếng Anh

Steering wheel centralizing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steering wheel centralizing là gì?

Steering wheel centralizing có nghĩa là Chia giữa vành tay lái

  • Steering wheel centralizing có nghĩa là Chia giữa vành tay lái.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chia giữa vành tay lái Tiếng Anh là gì?

Chia giữa vành tay lái Tiếng Anh có nghĩa là Steering wheel centralizing.

Ý nghĩa – Giải thích

Steering wheel centralizing nghĩa là Chia giữa vành tay lái..

Đây là cách dùng Steering wheel centralizing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steering wheel centralizing là gì? (hay giải thích Chia giữa vành tay lái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steering wheel centralizing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steering wheel centralizing / Chia giữa vành tay lái.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Party - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.