Steering geometry – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steering geometry là gì?

Steering geometry có nghĩa là Hình học cơ cấu lái

  • Steering geometry có nghĩa là Hình học cơ cấu lái.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hình học cơ cấu lái Tiếng Anh là gì?

Hình học cơ cấu lái Tiếng Anh có nghĩa là Steering geometry.

Ý nghĩa – Giải thích

Steering geometry nghĩa là Hình học cơ cấu lái..

Đây là cách dùng Steering geometry. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steering geometry là gì? (hay giải thích Hình học cơ cấu lái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steering geometry là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steering geometry / Hình học cơ cấu lái.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fabric stiffness - Vĩnh Long Online