Học Tiếng Anh

Steering column switches front view

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steering column switches front view là gì?

Steering column switches front view có nghĩa là Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước

  • Steering column switches front view có nghĩa là Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước Tiếng Anh là gì?

Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước Tiếng Anh có nghĩa là Steering column switches front view.

Ý nghĩa – Giải thích

Steering column switches front view nghĩa là Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước..

Đây là cách dùng Steering column switches front view. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steering column switches front view là gì? (hay giải thích Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steering column switches front view là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steering column switches front view / Các công tắc trục lái quan sát từ phía trước.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Fastening pin (to bolt) - Vĩnh Long Online

Rate this post