Học Tiếng Anh

Steering column lower shroud – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steering column lower shroud là gì?

Steering column lower shroud có nghĩa là Nắp che phía dưới trục lái

  • Steering column lower shroud có nghĩa là Nắp che phía dưới trục lái.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nắp che phía dưới trục lái Tiếng Anh là gì?

Nắp che phía dưới trục lái Tiếng Anh có nghĩa là Steering column lower shroud.

Ý nghĩa – Giải thích

Steering column lower shroud nghĩa là Nắp che phía dưới trục lái..

Đây là cách dùng Steering column lower shroud. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steering column lower shroud là gì? (hay giải thích Nắp che phía dưới trục lái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steering column lower shroud là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steering column lower shroud / Nắp che phía dưới trục lái.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Matching - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page