Học Tiếng Anh

Steel wheel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steel wheel là gì?

Steel wheel có nghĩa là Bánh xe bằng thép

  • Steel wheel có nghĩa là Bánh xe bằng thép.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bánh xe bằng thép Tiếng Anh là gì?

Bánh xe bằng thép Tiếng Anh có nghĩa là Steel wheel.

Ý nghĩa – Giải thích

Steel wheel nghĩa là Bánh xe bằng thép..

Đây là cách dùng Steel wheel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steel wheel là gì? (hay giải thích Bánh xe bằng thép. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steel wheel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steel wheel / Bánh xe bằng thép.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page