Học Tiếng Anh

Steel flush door – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Steel flush door là gì?

Steel flush door có nghĩa là Cửa đi khung xương thép bọc tôn

  • Steel flush door có nghĩa là Cửa đi khung xương thép bọc tôn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cửa đi khung xương thép bọc tôn Tiếng Anh là gì?

Cửa đi khung xương thép bọc tôn Tiếng Anh có nghĩa là Steel flush door.

Ý nghĩa – Giải thích

Steel flush door nghĩa là Cửa đi khung xương thép bọc tôn.

Đây là cách dùng Steel flush door. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Steel flush door là gì? (hay giải thích Cửa đi khung xương thép bọc tôn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steel flush door là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steel flush door / Cửa đi khung xương thép bọc tôn. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Quality planning - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page